Mäng “Mis kell on” koos juhendiga!

Kannikese koolirühma lapsed saavad kinnistada kella tundmist Hans Hase toas. Vanemõpetaja Jane Reilik on koostanud mängu “Mis kell on?”

MÄNG: MIS KELL ON?

EESMÄRK: Kinnistada kella tundmist mängulisel teel.

EELTEADMISED: Laps on tuttav mõistetega paar,  pikem/lühem, osuti/seier; tunneb araabia ja rooma numbreid; oskab moodustada paari, oskab öelda kellal  pool- ja täistundi, laps oskab täringut veeretada.

VAJALIKUD VAHENDID:  Maalriteip, millega õpetaja on põrandale kujundanud rooma numbritega kella. Soovi korral võib rooma numbrid kinni katta araabia numbritega. Täring.

MÄNGU KÄIK:

 I variant

Õpetaja palub lastel moodustada paarid nii, et üks laps on teisest pikem – lühem ja pikem laps. Õpetaja ütleb: „kell on…“, lapsed moodustavad oma kehadega, lühikese ja pika seieri, heidavad  kellale pikali ja osutavad öeldud kella ajale.

II variant

Mängujuht (keegi lastest) ütleb, mis kell on. Lastest moodustatud paar, heidab kellale pikali, lühem ja pikem laps ning osutavad öeldud kellaajale.

III variant

Paar oma kehadega, lühem ja pikem laps, heidavad kellale, osutades kellaajale, kaaslased arvavad ära, mis kell on.

LÕUNASÖÖGIAEG!

Moodustatakse uued paarid, lapsed mõõdavad kõrvuti seistes, et üks laps oleks lühem ja teine pikem.

IV variant

Laps veeretab täringut ja heidab osutina pikali vastavale numbrile, teine laps veeretab ja heidab samuti pikali osutina vastavale numbrile. Ülejäänud lapsed ütlevad, mis kell on?

V variant

Paarilised veeretavad kumbki täringut, punktid liidetakse kokku. Näiteks esimesel veeretamisel on täringul 5 täppi, teisel veeretamisel on 3 täppi, kokku kaheksa (8) täppi. Lapsed heidavad pikali, lühem osuti 8 peale ja pikem 12-ne peale – kell on kaheksa.

1 – I; 2 – II; 3 – III; 4 – IV; 5 – V; 6 – VI; 7 – VII; 8 – VIII; 9 – IX; 10 – X; 11 – XI; 12 – XII