4. rühm – Musamiksid


Õpetajad: Ulvi ja Marii

Õpetaja abi: Eelika

Telefon rühmas: 56 061 728

Musamikside moto: Muusika on vahva, muusika on mõnus, muusikaga õppida üheskoos on lõbus!

Rühma eripära: Musamiksidele pakub rõõmu rännata läbi helide imedemaa. Nad püüavad kõikidele oma miksidele läbi muusika vastuseid leida. Erilist tähelepanu pööratakse laste loomingulise eneseväljenduse toetamisele ja julgustamisele ning lapse ja muusika isikliku suhte süvendamisele. Musamiksid usuvad, et muusikal on oma osa tasakaalustatud isiksuse eetilis-esteetiliste väärtushinnangute kujundamisel, tunde- ja mõttemaailma arendamisel ning rikastamisel.

Lasteaias tarkust kogun, muusikaga sõber olen.
Küsin muudkui “miks?”-
olen Musamiks!