Projektid


Koolieelse lasteasutuse õppekava rakendamist toetavate projektide konkursil osalemine

2019/2020 õ/a Teraapiad – lapse arengu ja toimetuleku toetajad
Projekti kogumaksumus on 8864,02 eurot.

Projekt sisaldab täiendkoolitusi lasteaedade õpetajatele, Narva lasteaia Pingviin külastust, ühistööna mentori  töö põhimõtete ja  ametikirjelduse vormistamist ning  erialase kirjandusega tutvumist.

Projekti  eesmärk on anda õpetajatele teadmisi ja praktilisi näpunäiteid liikumis-, loov- ja muusikateraapiate  rakendamiseks igapäevatöös lastega. Lähtudes lapse arengust, eripäradest ja huvidest. Väljatöötatud mentorluse põhimõtted toetavad mentori ja mentii koostööd ning  tööle asuva pedagoogi  sisseelamist uude organisatsiooni.

Projekti tulemusena õpetajad omavad ja rakendavad uusi  teadmisi  laste õppimist ja sotsiaalset suhtlemist toetava arengu – ja õpikeskkonna kujundamisel. Pedagoogid oskavad lõimida teraapiaid erinevatesse tegevustesse kaasava hariduse kontekstis. Väljatöötatud mentorluse põhimõtted toetavad õpetajatevahelist kogemuste vahetamist, julgustavad alustavaid pedagooge. Uued metoodikad ja teraapiad lülitatakse lasteaedade tegevuskavadesse.

Projektist saavad kasu  Tartu lasteaiad Hellik, Kannike , Ristikhein ja Rukkilill. Projekti kirjutas ja juhib Tartu Lasteaed Ristikhein.

Projekt on kirjutatud SA INNOVE meetmele „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine „ tegevuse  „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus.“

Projekti rahastavad  Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja fond „Eesti tuleviku heaks“.

2019/2020  Kannikese väikesed robootikud
Projektile eraldatud summa 3483 eurot
 
Soetatud suur hulk põnevaid robotika vahendeid: 
 • Ozobot EVO  3tk.
 • Sphero Bolt haridusrobot 5tk.
 • Lego rong 4tk.
 • Lego Boots loovust arendav tööriistakomplekt 3tk.
 • mBot V1.1 STEM robot 2tk.
 • Matalab Pro Set 1tk.

Peamised tegevused:

 • Seikleme isadega koos Tartu linnas.
 • Rukilille, Poku ja Ristikheina lasteaia õpetajate varjupäevad. 
 • Lapsed õpetavad lapsi. Ristikheina lasteaed+Kannikese lasteaed
 • Robootika töötoad – õpetajad õpivad
 • Õpetajad osalevad aktiivselt HITSA poolt läbi viidavatel IKT  alastel koolitustel

2017/2018 õ/a – EESTI VABARIIK 100 VANAAJA MÄNGUASJAD – KEPPHOBUNE
Projekti elluviimiseks eraldatud summa  1170.00 eurot

Tegevused:

 • Kepphobuste meisterdamine
 • Spordipäev koos peredega  „Isadega koos on kapata vahva!“
 • Meistermummide rühma väljasõit ratsatallu
 • Meistermummide rühm Mänguasjamuuseumis „Vanad armsad mänguasjad“
 • Meelespea lasteaia lapsed tulevad Kannikesse kepphobust meisterdama
 • Kepphobuste näitus Tartu Tammelinna raamatukogus
 • Väljasõit Eesti Põllumajandusmuuseumi

2017/2018 õ/a – MEELEOLUPESA
Projekti elluviimiseks eraldatud summa  2525.00 eurot

Tegevused:

 • Angela Jakobsoni koolitus õpetajatele
 • Õpetajad meisterdavad õppemänge Meeleolupessa
 • Meeleolupesa sisustamine/ Tunnetusraja loomine
 • Meeleolupesa pidulik avamine. Kõik Kannikese lasteaia lapsed meisterdavad endale meeleolupurgikese.
 • Kannikese lasteaia õpetajal, tugimeeskonnal on võimalus eralduda abivajava lapsega ja talle täit tähelepanu pöörata. Last rahustada, julgustada, kuulata ja talle uusi võtteid ja oskusi oma tunnetega toime tulemisel.

2016/2017 õ/a – MIS SINULE VANA SEE TEISELE UUS
Projekti elluviimiseks eraldatud summa:  1550,00 eurot.

Tegevused:

 • Vanapaberi kogumine, kaalumine, parimate kogujate väljaselgitamine ja paberi Räpina Paberivabrikusse viimine
 • Kaltsuvaiba materjali lõikumise ja kerimise talgud “Käärid kangast kera loovad – sellest emmed vaibad koovad“
 • Uued vaibad vanast kangast – õppekäik Tartu Vaimse Tervise Keskusesse vaatama,  kuidas valmivad meie 15 erineva mustriga maakonna vaipa
 • Kannikese lasteaed talgutel „Teeme ära“ 2017 (istutame metsa)
 • Kogukonna üritus „Kannikese kirbuke“

2015/2016 õ/a – AVASTAME IMELIST MAAILMA 
Projekti elluviimiseks eraldatud summa: 1204,00 eurot.

Tegevused:

 • 6 – 7 a. õppekäigud Tartu Observatooriumi
 • 5 – 6 a. õppekäigud Tartu Tähetorni – osalemine programmides „Loomad taevas“ ja „Päikesesüsteem“
 • Külas 3D-Planetaarium – Sfääriline kino
 • Joonistusvõistlus „Tulnukad ja lendavad laevad“
 • Värviraamatu „Kannikese lasteaia kosmoseaasta“ koostamine ja trükkimine
 • Näitus õppevahenditest „Planeedid meie ümber“
 • Spordi– ja nuputamisvõistlus „Tähetolm“

2014/2015 õ/a – KEELESAKSAD SEIKLEVAD VÄÄRTUSTE VIKERKAAREL
Projekti elluviimiseks eraldatud summa: 1109,00 eurot

Tegevused:

 • Baldahhiini konstrueerimine, ehitamine loovustuppa. Katete õmblemine patjadele ja madratsitele
 • Raamatute ja muusikakeskuse muretsemine
 • Sobiva raamatu väljavalimine ja selle põhjal õppemängu valmistamine- meisterdamine
 • Raatuse kooli lastega kohtumine
 • Muusikali „Die Kleine Raupe Nimmersatt“ (Täitmatu tõuk“) õppimine, kostüümide ja -dekoratsioonide valmistamine
 • Muusikali esitamine