10. rühm – Keelesaksad


Õpetajad: Kadi I ja Deila

Õpetaja abi: Jekaterina

Telefon rühmas: 53 719 670

Keelesaksade moto: Sõnal on imeline jõud

Rühma eripära: lähtudes Euroopa Liidu keelepoliitika eesmärgist, et inimene oskaks lisaks emakeelele veel kahte võõrkeelt, viiakse Keelesaksade rühmas läbi mängulist varajase saksa keele õpet koos Hans Hasega.