12. rühm – Pintselsabad


Õpetajad: Alen ja Helerin

Õpetaja abi: Olga

Telefon rühmas:  53 546 960

Pintselsabade moto: Värvid meie ümber

Rühma eripära: Pintselsabad tegelevad süvendatult kunstitegevusega. Laste fantaasia ja avastamisrõõm saab toetust läbi põnevate ja arendavate meisterduste, kunstitööde ning huvitavate vahendite. Käelises tegevuses kasutavad väiksed kunstnikud eritehnikaid ning palju taaskasutatavaid materjale eesmärgiga säästa meie loodust. Pintselsabad osalevad võimalikult paljudel kunstivõistlustel ja näitustel.

Rühmas rakendatakse “Kiusamisest vabaks” metoodikat.