6. rühm – Rohekratid


Õpetajad: Aira ja Annabel

Õpetaja abi: Maris

Telefon rühmas: 57870877

Rohekrettide moto: hoolime ja hoiame!

Rühma eripära: Rohekratid on ümbritseva keskkonnaga sõbrad. Oma tegemistes lähtuvad nad keskkonna hoidmisest ja hoolimisest: rühma mängudes ja tegevustes kasutatakse taaskasutatavaid materjale; õpitakse tarbima säästlikult nii vett kui elektrit ning kujundatakse lastes vastavaid väärtushinnanguid. Rohekratid usuvad, et loodushoidvalt käitudes ja säästvalt tarbides saab muuta ümbrust puhtamaks ja kaunimaks.