Eliisi pai!

ELasteaed Eliis võttis ühel päeval ühendust meie lasteaia õpetaja Deilaga, kes tegutseb igapäevaselt Keelesaksade rühmas ja teeb lastega väga vahvaid lõimitud tegevusi robotitega. Kuna Eliis arendab oma keskkonda igapäevaselt ja nüüd on sinna tulnud Ideede pank ja sinna oodatakse õpetajate vahvaid tegevusi lastega.  Deilat oli märgatud aktiivse õpetajana ideid jagamas Facebooki grupis “Lasteaednike ideed” ja Eliis palus, et kas õpetaja Deila jagaks oma vahvaid tegevusi Eliisis. Et Eliisile hoogu anda, saatis õpetaja Deila sinna neile oma vahvaid tegevusi lastega. Tänutäheks saatis Eliis Kannikese lasteaiale 120 ELIISI kleepsu- ja värviraamatut väärtusega 226€.

Kannikese lasteaias rõõmustasid peale Deila Keelesaksade rühma laste veel Pillikratid, Pintselsabad, Tantsutupsud, Rohekratid ja Jutulinnud toredate vihikute üle.

Aitäh!