Lapse kõne arengu toetamine

Alljärgnevalt on välja toodud keelevahendite kasutamine erinevates vanuseastmetes. Kui laps eeldatud vanuses mingit keelendit ei kasuta, tuleks hinnata selle mõistmist. Esitatud arengutulemusi tuleks võtta üldiste orientiiridena, mitte nõutavate arengunäitajatena. Mida noorem laps, seda enam tuleks vaadelda kõne arengu taset teiste arengunäitajatega seotult.
Allikas: Eesti Logopeedide Ühing
https://www.elu.ee/