Ajalugu ja tänapäev


SÜNNILUGU

Tartu äärelinna, Veerikule, endisaegse väikese tiigi kohale kerkis 1986. aastal 280- kohaline lastepäevakodu, mis avas oma uksed 01.09.1986.a. ja kandis esialgselt nime Tartu 29. Lastepäevakodu Kannike. Peagi ilmnes, et ruumi jääb napiks ning algasid uued ehitustööd, mille käigus müüriti kinni kaks maja külge planeeritud paviljoni, et teha ruumi tolleaegsele metoodika kabinetile, poiste töökasvatuse ruumile ja kunstiklassile. Õuealale paigaldati puidust atraktsioonid ning nähti vaeva endise märgala haljastamisega.

Juhatajana asus tööle Reet Guthan, juhtides asutust 20 aastat.

Algusaastatel töötas majas 4 sõimerühma, 3 aiarühma ja 5 kooliklassi 6 – aastastele lastele (Veeriku kool, Tartu 5. Keskkool ja Tartu 2. Keskkool). Viimane kooliklass lõpetas töö lasteaia ruumides 1993/1994. õppeaastal.

Maja omapäraks kujunes süvendatud kunsti- ja muusikaõpetus. 1992. aastal avati majas kunstirühm, 1993. aastal muusikarühm.

1996. aastal sai asutus nimeks Tartu Lastepäevakodu Kannike ja alates 2005. aastast kannab Tartu Lasteaed Kannike nimetust.

2006. aastast alustas tööd direktorina Ülle Västrik.

2011. aastal vahetati välja kogu maja aknad, 2012. aastal ehitati kinni varjualused, kus 1. aprillil 2013 avati 2 sõimerühma ning Kannikesest saab 14-rühmaline lasteaed.

2014. aastal valmis lasteaia sünnilugu, kõik rühmad said oma eripära ja konkursi korras nimed. Tänaseks on lasteaial oma sümboolika – logo, lipp laul ning palju toredaid traditsioone.

Meie traditsioonilised üritused:

  • Spordipäevad
  • Kannikese sünnipäev
  • Päkapikuparaad
  • Lastekaitsepäeva paraad
  • Kevadine perepidu
  • Igakuine teaterietendus lastele