Põhimäärus

Tartu Lasteaed Kannike põhimäärus on vastu võetud 20.01.05.a. Tartu Linnavolikogu otsusega nr. 388

Põhimäärus sisaldab järgmisi valdkondi:

  1. Üldsätted
  2. Tegevuse eesmärgid ja ülesanded
  3. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused
  4. Lapse ja lapsevanema õigused ja kohustused
  5. Lasteasutuse töötajad
  6. Lasteasutuse tegevuse korraldamine ja juhtimine
  7. Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve
  8. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
  9. Lõppsätted

Põhimäärus (.pdf failina)