Tutvustus


VISIOON

Tartu Lastead Kannike kasvandik on rõõmsameelne, enesega toimetulev, isikupärane ja arenemisvõimeline laps.

MISSIOON

Oleme lasteaed…

  • kuhu laps tahab rõõmuga tulla, sest ta saab teha valikuid ja areneda vastavalt oma sünnipärastele eeldustele;
  • kuhu lapsevanem toob oma lapse rahuliku südamega, sest usaldab lasteaia töötajaid;
  • kus õpetaja saab loovalt töötada.

PÕHIVÄÄRTUSED

Avali hingega oleme avanud väärtuste laeka ning üheskoos huvigruppidega oleme põhiväärtused lahti mõtestanud:

HOOLIVUS – hoolime üksteisest, väärtustades igat inimest;
USALDUS – usalduslikud suhted on koostöö aluseks;
KOOSTÖÖ – sõbralik koostegutsemine läbi jagatud vastutuse;
AVATUS – oleme avatud uuendustele, tahame olla pidevas arengus;
SALLIVUS – ära kritiseeri inimest enne kui oled kõndinud üle miili tema mokassiinides!