8. rühm – Kukerpallid


Õpetajad: Natalja ja Kairi

Õpetaja abi: Mariliis

Telefon rühmas: 57 482 006

Kukerpallide moto: Terves kehas terve vaim!

Rühma eripära: Kukerpallid armastavad sportida ja tegelevad sellega süvendatult – nad korraldavad spordivõistluseid, sportlikke väljasõite kogu perele ja suuremad Kukerpallid ergutavad Kukerpalli-lapsi ka väljaspool lasteaeda spordiga tegelema. Kukerpallidel on üks sporditund lisaks.