Hoolekogu

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 on HOOLEKOGU alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

Töö parendamiseks ootab hoolekogu rühma lapsevanematelt ettepanekuid ja soove!

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal

RÜHMA NUMBER PÕHILIIGE ASENDUSLIIGE
1. Pillikratid Kadri Villemson Maarja Treimann
2. Murumunad Meril Kilk Elina Savi
3. Tantsutupsud Helin Sinisalu Merit Themas
4. Musamiksid Ingrid Krull Mariliis Paal
5. Taibud Kristo Jürimaa Madli Rähn
6. Rohekratid Elar Põldvere Alo Lilles
7. Jutulinnud Enn Tumm Erki Guhse
8. Kukerpallid Liina Animägi Mariliis Tobreluts
9. Vandersellid Villy Lopman Moonika Faster
10. Keelesaksad Tõnis Mandel Veronika Kromanova
11. Meistermummid Priit Suviste Elen Käsi
12. Pintselsabad Kristina Opmann Ave Uggur
13. Rõõmurullid Markus Hõrak Kaire Arro
14. Pisipõnnid Andrus Miilaste  Karina Kukkes
Õpetajate esindaja Anne Li Paabu
Linna esindaja Riia Voore