Loovliikumine Hiirekesega

Esmaspäevasel Loovliikumise üritusel oli külas Hiireke, kes juba sügisel lasteaeda elama asus. Teda kohtame kindlasti ka Kannikese Jõulumaal.