Saladuslik aaretejaht

Vandersellidel käis külas pühadejänes, kes meie üllatuseks oli peitnud lasteaia õuealale vahvad värvilised munad. Munade otsimisel olid abiks luubid, et ikka kõik munad sipelgate ja puulehtede vahelt üles leiaksime. Lisaks jättis pühade tibu meile öösel maha värvilised suled. Üheskoos panime suled tantsima ja vaatasime, kellel lastest kõige suurem kopsumaht on ning kelle sulg liugleb kaugemale.