Meistermummide aprillikuu tegemistest

Aprillikuus tegime kevadisi aiatöid – külvasime erinevaid seemneid peenrakasti, vaatlesime
ja võrdlesime neid, kirjutasime nimesildid külvatud seemnetele. Jalutuskäikudel otsisime
kevade tunnuseid ja esimesi kevadlilli nii koduaiast, kui pargist. Kaunistasime
kevadpühadeks rühmaruumi oma tehtud meisterdustega. Läbi erinevate tegevuste,
mängude ja meisterduste täienesid meie teadmised. Võtsime osa ägedatest maja
üritustest. Esitasime teistele lasteaiasõpradele ja vanematele õpitud näidendi „Seiklus
merel”. Lapsed tundsid eduelamust ja kogetut kasutavad nad igapäevases mängus.