Tajud teravaks!

Juba 4. aastat toimus Kannikese lasteaias „Tajud teravaks“ nädal, mille läbiviimist korraldavad logopeed Liis, liikumisõpetajad Kaidi ja Kati, kunstiõpetaja Seidi ning muusikaõpetaja Siim.
Traditsioonilisel üritusel luuakse laste jaoks erinevad avastuspunktid ja rajad, mis ühel või teisel moel arendavad nägemis-, kuulmis-, haistmis- ja maitsmismeelt ning pakuvad väljakutset nii tasakaalu hoidmisel kui ka kehatunnetamisel.
Põnevaks teeb kogu ürituse see, et tegevusi kavandades lähtutakse alati käesoleva õppeaasta motost.
Selle õppeaasta „Tajud teravaks“ nädal kutsus Kannikese peret seiklema veealusesse maailma!