Soovitused eripedagoogilt koduseks toimetamiseks

Head lapsevanemad!

Jagan teile mõningaid soovitusi, millele võite kodus lastega tegutsemisel tähelepanu pöörata.
Allpoolt leiate tegevusi erinevate tunnetusprotsesside arendamiseks. Samuti leiate sealt üldiseid soovitusi, mida õpetamisel silmas pidada.

Soovitused:

 • Erinevate meelte (tajude) stimuleerimine:
 • kuulmismeel-> kevadlindude häälte kuulamine (looduses, internetikeskkonnas – vt näiteks altpoolt youtube videot),  erinevate helide eristamine (olme-, loodushääled jne), rütmide järelekordamine ja eristamine;
 • kompimismeel-> võlukotist asjade võtmine, eseme kirjeldamine, kompimismäng „Mis on kotis?“;
 • haistmismeel-> toiduainete nuusutamine silmad kinni, lõhna kirjeldamine, äraarvamismäng;
 • maitsmismeel-> toiduainete maitsmine ja äratundmine (nt: puu- ja juurviljad), maitse kirjeldamine, eristamine;
 • nägemismeel-> asjade võrdlemine (kuju, suurus, värv), reastamine suuruse/pikkuse/kõrguse/laiuse alusel (näiteks looduslikud asjad/mänguasjad).
 • Igapäevaeluks vajalike funktsionaalsete oskuste kujundamine ja arendamine, eesmärgiks lapse iseseisev toimetulek igapäevaelus. Näiteks: riietumine (aidata nii vähe kui võimalik, pigem suunata ning julgustada last ise tegutsema).
 • Lapsele jõukohased, mängulised ja arendavad tegevused (reguleerida raskusastet)- Alustada tegevustest, mida laps oskab ning liikuda raskemate harjutuste juurde või raskendada konkreetset harjutust.
 • Näitlikustamine (ette näitamine, realistlikke vahendite kasutamine) Näiteks: esemete kategoriseerimine (isa tööriistad, ema köögitarvikud), kirjeldada eseme funktsiooni (nt lusikas- supi söömine, saag- puude lõikamine).
  Lisaks: https://www.tinytap.it/activities/gspt/play/sobivad-paarid
Loodushääli saab kuulata ka toas

Vaata vajadusel ka infolehte, kust leida oma lapsele abi:

Jõudu ja jaksu ning rõõmsat meelt
Eripedagoog Liis Pindis
Küsimuste ning murede korral vastan meeleldi: liis.pindis@gmail.com