Rohekratid tähistasid aitäh-päeva

Rahvusvahelist aitäh-päeva tähistatakse 11. jaanuaril. Selle kalendripäeva tähistamise abil tuletame meelde, kui tähtsad on tänusõnad ning millist tunnet tekitab see, kui saame olla tänulikud või meile ollakse tänulikud. Tänu avaldamist ja vastu võtmist jagasime üksteise seljale joonistamisega jutustuse põhjal ning ühtekuuluvustunnet tugevdava ringmänguga. Tegevuse lõppedes panime käed ringis kokku ja tänasime üksteist.