Kuues karantiini nädal

Pillikrattide nädala tegemised seostusid putukate-mutukate, liblikate ja ussidega.

Murumunadel oli mitmeid üleasandeid, aga kõige popimaks osutus onni ehitamise väljakutse. Murumunad naudivad väga õhtuseid unejutte, mida esitab õpetaja Aime video vahendusel – mõnel lapsel on need juba pähe kulumas.

Tantsutupsud seiklesid sellel nädalal tähemaal. Pliiatsiga tähtede kirjutamist oleme lasteaias varasemalt juba õppinud ning seetõttu lähtusime loovalt. Lapsed kujundasid käepäraste vahenditega tähti ja sõnu. Tore oli näha, et meie andekad lapsed kasutasid sõnade koostamisel nii palju erinevaid vahendeid – pilliroogu, puuoksi, lilleõisi, kastanimune, tammetõrusid, käbisid, lego klotse, pisikesi mänguasju. Looduses vahendeid otsides sai vaadeldud sipelgapesa ja ka puud kallistatud.

Musamiksid rändasid sel nädalal muusikamaal, kus tutvusid erinevate metsloomadega, samuti meisterdasid, lahendasid memoriini ja ladusid legoklotsidest numbreid.

Taibud said eelmise nädala zoom’i vestlusel esitada naljakaid küsimusi, millele õpetajad vastasid hommikuringides. Üks küsimus oli seotud ka jaanalinnuga. Koolilapsed said koolivalmiduskaardid kätte lasteaia õuealal.

Rohekratid meisterdasid, küpsetasid ja mängisid vahvaid mänge.

Jutulindudel oli sel nädalal võimalus lahendada raamatukogutädi Elle koostatud lastekirjanduspõhist viktoriini nõidade kohta, tutvuda õpetaja Anne-Li hernekasvatuse näidismaterjaliga ning alustada Jutulindude hernekasvatusprojektiga. 

Vandersellid lahendasid ka sellel nädalal juba tavaks saanud viktoriini.  Joonistasime herneid, vaatlesime raamatuid ja isegi tõime Google 3D lahendusega peaaegu päris loomaaia oma koju. Loomulikult ootame põnevusga, millal valmivad meie esimesed herned.

Vaata sinagi, kuidas loomaaeda koju tuua:

Keelesaksad tantsisid toreda rütmi saatel – tee seda sinagi!

Meistermummid. Sellel nädalal said Meistermummid saadetud töölehtedel korrata nädalapäevi ja kuid. Meisterdasid pildi oma sünnikuust, kasutades erinevaid õpitud tehnikaid ja taaskasutusmaterjali. Kohtusime vanematega arenguvestlustel.

Rõõmurullid. Sellel nädalal oli Rõõmurullidel teemaks laps ja liiklus ja seda peamiselt õuesõppe vormis. Ülesandeks oli koos vanemaga meisterdada valgusfoor.

Pisipõnnide kalendri tegevustes jätkus kevade teema. Palusime neil jälgida muutusi looduses ja nautida koos vanematega väljas tegutsemist.

Eripedagoog Liisil valmis taaskord üks vahva nägemistaju mäng, kus laps peab võtma lipiku (kahest kuni neljast värvikombinatsioonist koosnev) ning paigutama selle alusel õigele kohale. Antud mäng arendab nii nägemistaju kui ka paberil orienteerumist.
Ka teie, lapsevanemad, võite lasteke sellise meisterdada – selleks printige välja 2 eksemplari ringe, värvige need identselt ja lõigake sobivateks juppideks. Kellel on värviprinter, saab värvimise töö juba arvutis ära teha.

Muusikute nädal. Muusikud soovitasid lastele uurida toredat helindatud muusikaraamatut (vt all). Sel nädalal said laste asemel ülesande õpetajad, kes pidid LearningApps kaudu loodud sõnaderägastikust üles leidma etteantud 10 lastepilli. Läikima löödi kabinet ning kõik noodid said koondatud teemade kaupa uute värviliste kaante vahele.

Õpetajate kodukontorite tegemised: Kannikese lasteaia kasvas müstiliste tegelaste võrra: Aira tegi villahaldjaid; Aivi, Marii, Eelika, Natalja, Kaiti  ja Ülle meisterdasid Nääpsunukke; Signe heegeldas Meeleolupessa Pippi; Kristi ja Eda meisterdasid nööbimarakaid. Reet õmbles kanneldele oma pesad, Ulvi õmbles imelised lillekeebid ja Valli notsudele uued peakatted. Kadri meisterdas üllatuste karpe.
Õuealal muru riisutud, jätkusid kevadised korrastustööd.