Pisipõnnide emotsioonidenädal

Pisipõnnidel oli emotsioonidenädal, mille jooksul saime mängida emotsioonimängu, voolida ja proovida pantomiimi. 

Lapsed said mängus väljendada oma emotsioone. Samas pisipõnnid said ka näha, kuidas sõbrad väljendavad enda emotsioone.