Töökorraldus al 17.03.2020

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks  muutsime lasteaia töökorraldust  alates 17.03.2020 järgmiselt:

–        lasteaias on avatud kaks rühma:  

1. Pillikrattide rühm, kuhu ootame lapsi Murumunade, Taibude,  Rõõmurullide, Rohekrattide, Jutulindude ja Kukerpallide rühmast ja

2. Tantsutupsude rühm, kuhu ootame lapsi Musamikside, Vandersellide, Keelesaksade, Meistermummide, Pintselsabade ja Pisipõnnide rühmast.

–        lapsed võtame vastu  ja õhtul anname üle õues viibides, et vältida pisikute sissepääsu lasteaia ruumidesse. Palume lapsele hommikul lasteaeda tulles panna selga soojad riided, et laps saaks olla väljas hommikusöögini;

–        lasteaias ei toimu huvialaringe, õppekäike, üritusi, arenguvestlusi;

–        võimalusel viime õpetegevused läbi õuesõppena;

–        palume koduseid mänguasju lasteaeda mitte tuua;

–        on oluline, et lasteaeda tuleksid ainult terved lapsed, vastasel juhul oleme sunnitud teid koos lapsega koju saatma;

–        samuti kehtib linnavalitsuse korraldus, et kui teie või teie pereliikmed olete viibinud viimase 14 päeva jooksul välisriigis, eriti riskipiirkonnas, või puutunud kokku võimaliku nakatunuga, peaksite võimaliku nakkuse leviku takistamiseks jääma kaheks nädalaks karantiini ja lapsi lasteaeda mitte tooma.

Hoiame üheskoos enda ja oma kaaslaste tervist!