Keelesaksade kevadtööd

Nagu paljud teised rühmad, teevad Keelesaksadki hoolega lasteaia hoovis kevadtöid.