Keelesaksad uurivad metsloomade elu talvel

Keelesaksade nädala teemaks “Metsloomad talvel”. Lapsed said nimetada Eestis elavaid metsloomi (nt. karu, metskits, metssiga jne). Saime teada metsloomade eluea, kaalu, elupaiga, mida sööb jne. Tegime lastega mustrirea jätkamist metsloomadest. Järjestasime metsloomi suuruse järgi (suurem, väiksem ja keskmine). Kõne salvestavad pesulõksud aitasid kinnistada mõisteid.Täitsime metsloomadest töölehte. Kunstitegevuses maalisime metsloomi ning kasutasime selleks švammitrükki.
Rühmas tegime lastega karu joogat. Tuletasime meelde arve 1-10-ni (karud täppidega ja numbritega). Laste ülesanne on leida õigele numbrile vastav arv täppe. Häälisime sõnu ja avastasime taskulambi kaasabil erinevaid sõnu ning moodustasime nendest lause.