Kannikese pere on väga uhke ja tänulik!

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas täna meie lasteaeda tiitliga „Hea lasteaia edendaja 2023“. Selle tiitliga tunnustatakse lasteaeda, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks süsteemset väärtusarendust ja kus toimub põhiväärtuste mõtestamine ning analüüs.
Väärtuspõhise eneseanalüüsi koostamise töögrupis andsid oma panuse: Ülle Västrik, Helina Muruaas, Liis Lättemäe, Kadri Lipp, Jane Käis, Piret Tiivoja, Anne Li Paabu ja Seidi Pindis.