Õpetajate ja haridustöötajate toetusstreik 22.01-24.01.2023

Kannikese lasteaia 95% töötajatest (100% õpetajad) on otsustanud osaleda toetusstreigis ajavahemikus 22. kuni 24. jaanuar. Seetõttu on lasteaia tavapärane tegevus häiritud ja rühmad suletud, avatud on vaid valverühm (saalis).

Kuupäevade erinevus sõltub sellest, millise ametiühingu alla töötajad kuuluvad. Kannikese töötajad kuuluvad Tartu ametiühingu alla ja nemad streigivad 22. – 24. jaanuar.

Seoses sellega palume lapsi nendel päevadel lasteaeda mitte tuua. Tartu linnavalitsus on otsustanud, et ei küsi lastevanemalt kohatasu, kui last ei tooda asutuse poolt väljakuulutatud streigi päevadel lasteaeda. Selleks on vajalik, et vanem märgib antud päevade puudumised hiljemalt reedeks, 19. jaanuariks Eliisi.

Mõistvat suhtumist soovides
Tartu Lasteaed Kannike juhtkond