LP-mudel

Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)

https://tartu.ee/et/projekt-tuluke#kirjeldus-ja-tulemused

Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)

LP-mudel – Õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs

https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/LP-mudel_kasiraamat.pdf